برای تجربه بهتر لطفا مرورگر خود را به CHROME، FIREFOX، OPERA یا اینترنت اکسپلورر تغییر دهید.

بازار نوروزی کانون آریا

بازار نوروزی کانون آریا

نوع : خدمات
موقعیت : تورنتو

بازار نوروزی کانون آریا

کانون آریا سرافراز است که با پشتیبانی ایرانیان تورنتو برای دوازدهمین سال پیاپی بزرگترین و باشکوه ترین بازار نوروزی را برگزار نماید.بار دیگر با شما،همرا با جشن و سرور به پیشواز نوروز،این یادگار پاک نیاکان ایران زمین می رویم.

آگاهی های بیشتر 

۴۱۶۷۲۹۰۷۰۷ -۴۱۶۵۰۰۷۵۷۷

هنگام دگر شدن سال ۷۰۳۳آریائی ساعت ۷ و ۲۱ دقیقه بعدازظهر

روز یکشنبه ۲مارچ ۲۰۱۱

چهارشنبه ۱۶مارچ ۱۲ظهر تا ۱۰ شب

پنج شنبه ۱۷مارچ ۱۲ظهر تا ۱۰ شب

جمعه ۱۸مارچ ۱۲ظهر تا ۱۰ شب

به اشتراک بگذارید :