برای تجربه بهتر لطفا مرورگر خود را به CHROME، FIREFOX، OPERA یا اینترنت اکسپلورر تغییر دهید.

خدمات مالی پارسیان_علی شه پذیر

خدمات مالی پارسیان_علی شه پذیر

نوع : خدمات
موقعیت : تورنتو

خدمات مالی پارسیان

پرداخت مالیات برگشتی شپا همزمان با تکمیل و ارسال فرمهای مالیاتی

بودجه بندی پروژه های ساختمانی و تهیه وام ساخت و ساز

برای اخذ وام بازرگانی از بانکها

ارائه کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی اشخاص و شرکتها

تنظیم و تکمیل فرمهای مالیاتی الکترونیک اشخاص و شرکتها

تنظیم گزارش مالی

خدمات حقوق و دستمزد

ثبت شرکتهای سهامی و انفرادی

ارائه مشاوره برای برداشت شرط تجاری مهاجرت

علی شه پذیر_مشاور مالی و سرمایه گذاری

به اشتراک بگذارید :