برای تجربه بهتر لطفا مرورگر خود را به CHROME، FIREFOX، OPERA یا اینترنت اکسپلورر تغییر دهید.

خدمات مهاجرت و ترجمه درستکار

خدمات مهاجرت و ترجمه درستکار

نوع : خدمات
موقعیت : تورنتو

علیرضا درستکار

عضو رسمی انجمن مترجمان انتاریو

•ترجمه رسمی تمامی مدارک

•ترجمه پاسپورا و شناسنامه

•ترجمه کلیه متون حقوقی و اداری

•ترجمه گواهینامه و مدارک تحصیلی

•کتاب امتحان شهروندی به زبان فارسی

dorostkar.translation@gmail.com

www.persiantranslation.ca

به اشتراک بگذارید :