برای تجربه بهتر لطفا مرورگر خود را به CHROME، FIREFOX، OPERA یا اینترنت اکسپلورر تغییر دهید.

خدمات مهاجرت و حقوقی درست کار

خدمات مهاجرت و حقوقی درست کار

نوع : خدمات
موقعیت : تورنتو

علیرضا درستکار

عضو انجمن وکلای انتاریو

کارشناس رسمی مهاجرت

مشاور رسمی وزارت مهاجرت کبک

▪پرونده های پناهندگی

دفاع از پرونده های پناهندگی در دادگاه وزارت خارجه

مشاوره در زمینه پناهندگی

بررسی پرونده های پناهندگی

آماده سازی پرونده های پناهندگی

▪خدمات مهاجرت

وکالت شما در دادگاه وزارت مهاجرت

تقاضای پناهندگی از داخل کانادا

بررسی پرونده های ردی اسپانسرشیب

تهیه دعوتنامه و پرونده های دیدار

مهاجرت از طریق کفالت همسر

شرمایه گذاری و کارآفرینی در استانهای کانادا

تقاضای citizenship و تقاضای تمدید pr card

به اشتراک بگذارید :